Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii stanowi nowatorskie podejście do leczenia zaburzeń psychicznych, które skupia się na integracji ciała i umysłu. Poprzez wykorzystanie różnorodnych technik fizycznych, pomaga pacjentom w redukcji objawów depresji, lęku i stresu, oraz poprawie ogólnego samopoczucia. Wprowadzenie tej holistycznej metody terapeutycznej do praktyki psychiatrycznej otwiera nowe możliwości poprawy jakości życia osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.